Règleman DMCA

Ou ka mande pou retire elèv la nan nenpòt ki materyèl ki copyrighted pa ou. Si ou jwenn materyèl sa yo swa afiche isit la oswa lye nan, ou ka kontakte nou epi mande pou retire li.

Eleman sa yo dwe enkli nan reklamasyon sou kontravansyon copyright ou:

1. Bay prèv moun ki otorize a aji sou non mèt kay la nan yon dwa eksklizif ki swadizan vyole.

2. Bay ase enfòmasyon kontak pou nou ka kontakte ou. Ou dwe gen ladan tou yon adrès imèl ki valab.

3. Yon deklarasyon ki fè pati ki pote plent lan gen yon kwayans bon konfyans ke itilizasyon materyèl nan fason ke yo pote plent lan pa otorize pa mèt kay la copyright, ajan li yo, oswa lalwa Moyiz la.

4. Yon deklarasyon ki di enfòmasyon ki nan notifikasyon an egzat, e anba sanksyon pou fo temwayaj, ki se moun ki pote plent lan otorize yo aji sou non mèt kay la nan yon dwa eksklizif ki swadizan vyole.

5. Yo dwe siyen pa moun ki otorize a aji sou non mèt kay la nan yon dwa eksklizif ki swadizan yo te vyole.

Voye avi kontravansyon ekri a imèl la:

[imèl pwoteje] 

Tanpri pèmèt 2 jou biznis pou retire materyèl copyright.